LİSANSLI PROJELER

"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisans Alma Süreçleri"ne aşağıda detaylı olarak yer verilmiştir:

 1. Türk Ticaret Kanunu'na göre elektrik üretimi amacıyla şirket kurulması,
 2. Şirket tarafından proje geliştirilecek sahada tesis türüne göre rüzgar veya güneş ölçüm istasyonlarının kurulacağı yer için kullanım hakkının edinilmesi,
 3. Rüzgar veya güneş ölçüm istasyonlarının kurulması,
 4. Kurulan ölçüm istasyonları için hazırlanan "Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu"nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca onaylanması,
 5. En az 1 yıl süreli ölçüm verilerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlara gönderilmesi,
 6. 1 yıl sonunda "Ölçüm Sonuç Raporu"nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca onaylanması,
 7. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve EPDK kurul kararlarıyla duyurulan başvurulara ilişkin bilgi ve belgelerin hazırlanması,
 8. EPDK kurul kararlarıyla duyurulan tarihlerde ön lisans başvurusunun yapılması,
 9. Ön lisans başvurusunun EPDK tarafından ön incelenmesi,
 10. Ön incelemesi uygun bulunan başvuruların YEGM tarafından teknik değerlendirmesinin yapılması,
 11. Teknik değerlendirmesi uygun görülenler için YEGM tarafından hazırlanan "Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu"nun EPDK'ye gönderilmesi,
 12. Teknik değerlendirmesi yapılan ve aynı bölgede bulunan başvurular için TEİAŞ tarafından "yarışma" sürecinin tamamlanması,
 13. Birim "MW" kurulu güç için en fazla ücreti ödemeyi taahhüt eden başvurunun TEİAŞ tarafından EPDK'ya bildirilmesi,
 14. Yarışmayı kazanan şirkete EPDK tarafından "ön lisans" verilmesi,
 15. Ön lisans sürecinde şirket tarafından tesis kurulumuna yönelik her türlü idari izinlerin alınması ve tesisin imar planlarına işlenmesi,
 16. Şirkete EPDK tarafından "lisans" verilmesi,
 17. Tesise ait projelerin ETKB veya ETKB'nin yetkilendireceği kuruluşlarca onaylanması,
 18. İnşaat ve kurulum işlemlerinin tamamlanması,
 19. Tesisin ETKB veya ETKB'nin yetkilendireceği kuruluşlarca kabul edilmesi,
 20. Ticari işletme.

Erikoğlu Sunsystem, lisanslı GES sistemleri ön lisans başvuru sürecini 2 ana başlık altında toplayarak yürütmektedir:

 1. Güneş ölçüm istasyonlarının kurulması ve verilerin toparlanması,
 2. EPDK ön lisans başvuru evraklarının hazırlanması ve sürecin takip edilmesi.