Güneş enerjisi sistemlerinden azami ölçüde faydalanabilmek için sistemlerin rutin olarak bakım-onarımının yapılması gerekmektedir.

Bakım-onarım sayesinde:

  • Tesis optimizasyonu sağlanarak gelir artışı sağlanır,
  • Yatırımcılar için riskler azaltılır,
  • Uzun ömürlü koruma sağlanır,
  • Performans, riskler gibi konularda net veriler elde edilir.