Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 02/10/2013 tarih ve 28783 sayılı Olur'u ile "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ" kapsamında kurulu gücü 1000 kWe'a kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesisler lisanssız GES sistemleri olarak ifade edilmektedir.

Bunun yanında, aynı yönetmeliğin 4. maddesi: "Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisler" muafiyet kapsamına alınmıştır. Yani, ürettiği elektriğin tamamını tüketecek tesislerde 1000 kWe sınırı aranmayacaktır.