Türkiye’de, bina ve hizmet sektöründe %30, sanayi sektöründe %20, ulaştırma sektöründe ise %15 enerji verimliliği potansiyeli vardır. Bu sektörlerden, yüksek enerji tüketiminden dolayı, özellikle sanayi sektörü enerji verimliliğini artırıcı çalışmaların odak noktasıdır.  

Bunun yanı sıra ilgili standartların revize edilmesi ve enerji verimliliği çalışmaları sayesinde 2000 yılından sonra inşa edilen binalar, daha öncesinde inşa edilen binalara kıyasla enerji tüketimlerini önemli oranlarda düşürmüştür. Bu noktada, eski binalarda sadece yalıtım yapılmak suretiyle dahi önemli miktarda enerji verimliliği potansiyeli değerlendirilebilmektedir.

Diğer taraftan ulaştırma sektörü yakıt tasarruflu taşıtların yaygınlaştırılması, akıllı trafik sistemlerinin kurulması gibi ulaşıma dair yapılacak değişiklerle önemli oranda enerji verimliliği potansiyeli vadeden bir sektör konumundadır.

Erikoğlu SunSystem, eğitim, sertifikalandırma, endüstriyel işletmeler, bina sahipleri veya yönetimleri ile aralarında yapılan hizmet anlaşmaları çerçevesinde, etüt ve danışmanlık faaliyetleri yürütme aynı zamanda enerji verimliliği etüt çalışması ile belirledikleri önlemlerin uygulanmasına yönelik projeyi hazırlama alanlarında sizlere destek olur.